UNIWERSYTET GDAŃSKI
KATEDRA CYTOLOGII I EMBRIOLOGII ROŚLIN
logo_KCiER
      SKN EXPLANTATUS

Studenckie Koło Naukowe Embriologów i Biotechnologów „EXPLANTATUS”
przy Katedrze Cytologii i Embriologii Roślin WB
ul. Wita Stwosza 59    (Pracownia in vitro, B/111)
Adres strony www:    http://www.explantatus.ug.edu.pl/
Facebook:                 https://www.facebook.com/explantatus
    Opiekunowie koła naukowego:
    Dr Joanna Rojek e-mail: joanna.rojek@biol.ug.edu.pl
    Dr Małgorzata Kapusta

Działalność:
SKN „EXPLANTATUS” zrzesza studentów zainteresowanych roślinnymi kulturami in vitro.
Działalność koła obejmuje:
1. Tworzenie kolekcji roślin in vitro:
  -  zakładanie i prowadzenie kultur in vitro różnych gatunków roślin, w tym roślin leczniczych, rolniczo-
     przemysłowych, rzadkich lub zagrożonych wyginięciem;
  -  hodowlę roślin mięsożernych w warunkach in vitro;
  -  mikrorozmnażanie storczyków i roślin związanych z środowiskiem wodnym.
2. Prowadzenie własnych projektów badawczych  z zakresu embriologii eksperymentalnej
    i biotechnologii roślin (wykorzystanie techniki in vitro oraz analizy mikroskopowej i komputerowej).
3. Czynny udział w różnych przedsięwzięciach promujących naukę.