UNIWERSYTET GDAŃSKI
KATEDRA CYTOLOGII I EMBRIOLOGII ROŚLIN
logo_KCiER
      O Katedrze

Prof. dr hab. Karol Bijok
(1915-1982)
Zakład Cytologii Roślin UG, przekształcony później w Katedrę Cytologii i Embriologii Roślin, został utworzony w 1972 roku. Jego organizatorem i pierwszym kierownikiem był prof. dr hab. Karol Bijok. W pracach nad zorganizowaniem Zakładu udział wzięli także pierwsi asystenci - mgr Włodzimierz Chojnacki i mgr Barbara Kreńska (zatrudnieni wcześniej w Katedrze Botaniki UG) oraz mgr Romana Walter (absolwentka Zakładu Cytologii i Embriologii Roślin UJ).

Po śmierci profesora Bijoka w 1982 roku Katedra przez pewien czas pozbawiona była stałego kierownika a następnie na wiele lat została połączona z Katedrą Genetyki, kierowaną przez profesora Tadeusza Sywulę, w Katedrę Genetyki i Cytologii.

W październiku 2007 roku uchwałą Senatu UG Katedra Cytologii i Embriologii Roślin odzyskała swoją nazwę oraz samodzielność i jest obecnie kierowana przez prof. dr hab. Jerzego Bohdanowicza.
Główne kierunki badań Katedry:
v
rozmnażanie płciowe i apomiktyczne roślin kwiatowych płciowego
   (m.in. rozwój, ultrastruktura i immunocytochemia woreczka zalążkowego, zarodka i bielma, ziarna pyłku
    i łagiewki pyłkowej; różnicowanie komórek szlaku transmisyjnego słupka);
v
poliploidyzacja w różnicowaniu komórek roślinnych;
v
komunikacja symplastowa w rozwoju roślin;
v
epigenetyczna kontrola rozwoju nasion;
v
indukcja embriogenezy i organogenezy roślin in vitro; 
v
kwiatowe struktury wydzielnicze (rozwój, mikromorfologia, histochemia, ultrastruktura).
Katedra współpracuje/współpracowała naukowo m.in. z: Zakładem Cytologii i Embriologii Roślin Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Zakładem Anatomii i Cytologii Roślin Instytutu Biologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Dipartamento di Biologia Ambientale Uniwersytetu w Sienie (Włochy), Zakładem Mikroskopii Elektronowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz wieloma katedrami Wydziału Biologii UG.
Zajęcia dydaktyczne prowadzone przez pracowników Katedry obejmują m.in. kursy anatomii roślin, biologii komórki, embriologii roślin, zastosowania technik mikroskopowych w biologii.
W Zakładzie/Katedrze wypromowano ponad stu magistrantów, siedmioro pracowników uzyskało stopień doktora, dwoje stopień doktora habilitowanego, jeden tytuł profesora.