UNIWERSYTET GDAŃSKI
KATEDRA CYTOLOGII I EMBRIOLOGII ROŚLIN
logo_KCiER
      Zespół  |  Pracownicy
   
prof. dr hab. Jerzy Bohdanowicz
Stanowisko: profesor zwyczajny, kierownik Katedry
Telefon: +48 58 523 6076
Numer pokoju: B/105

   
prof. UG, dr hab. Małgorzata Kozieradzka-Kiszkurno
Stanowisko: profesor nadzwyczajny
Telefon: +48 58 523 6078
Numer pokoju: B/108

dr Małgorzata Kapusta
Stanowisko: adiunkt
Telefon: +48 58 523 6079
Numer pokoju: B/110
   
dr Agnieszka K. Kowalkowska
Stanowisko: adiunkt
Telefon: +48 58 523 6077
Numer pokoju: B/106

 
 
dr Joanna Rojek
Stanowisko: adiunkt
Telefon: +48 58 523 6079
Numer pokoju: B/110

   
dr Daria Majcher
Stanowisko: asystent
Telefon: +48 58 523 6077
Numer pokoju: B/106

   
mgr Jolanta Romaniuk
Stanowisko: starszy specjalista biolog
Telefon: +48 58 523 6081
Numer pokoju: B/104